35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης

Ωράριο καταστημάτων

Άμεση εξυπηρέτηση

Εγγυημένη εργασία 100%

σε όλα τα προϊόντα

Τηλέφωνο: 210 940 8424

Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 57 ΑΛΙΜΟΣ

Εξαερισμός – αερισμός

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

Η Climanair προσφέρει μια ποικιλία λύσεων εξαερισμού που εξασφαλίζουν καθαρό, υγιεινό και άνετο περιβάλλον σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Η εταιρεία μας προσφέρει επίσης την προμήθεια και κατασκευή μεταλλικών αεραγωγών, για τη λειτουργία του εξαερισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης.

Τα σύγχρονα κτίρια διαθέτουν αποδοτικότερα και μεγαλύτερου πάχους μονωτικά στρώματα, καλύτερης ποιότητας κουφώματα και συνεπακόλουθα χαμηλές απώλειες ενέργειας. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών τους, αποτελούν αεροστεγείς κατασκευές που δεν μπορούν να «αναπνεύσουν» και άρα να αεριστούν επαρκώς μέσω των χαραμάδων. Επειδή ο φυσικός αερισμός με ανοικτά παράθυρα στο κέντρο της πόλης, μπορεί να υποβιβάσει δραματικά την ποιότητα του αέρα του χώρου, για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία μηχανικού αερισμού του χώρου. Η εταιρεία μας προσφέρει συστήματα μηχανικού αερισμού και εξαερισμού ανάλογα με το μέγεθος της κάθε εγκατάστασης.

Από μικρά συστήματα ανάκτησης θερμότητας με εναλλάκτες αέρος – αέρος που εξασφαλίζουν μεγάλη απόδοση και ανάκτηση ενέργειας έως 90%, πολύ μεγάλη οικονομία στην λειτουργία του κλιματισμού, δυνατότητα freecoolingκαι εξαιρετικές συνθήκες του χώρου με ταυτόχρονη λειτουργία εξαερισμού και αερισμού (είσοδο φρέσκου αέρα) στο χώρο,έως μονάδες διαχείρισης αέρα μεγάλης κλίμακας (AirHandlingUnits) που προσφέρουν δυνατότητα προκλιματισμού με εισαγωγή 100% φρέσκου αέρα σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση οι λύσεις που προσφέρει η Climanair καλύπτουν όλες οι απαιτήσεις ποιότητας εσωτερικού αέρα.

Πλεονεκτήματα χρήσης συστημάτων αερισμού και εξαερισμού με εναλλάκτη θερμότητας.

  • Βελτίωση ποιότητας εσωτερικού αέρα, με φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα,οσμών και σωματιδίων.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας με εναλλάκτες υψηλής απόδοσης, χαμηλής στάθμης θορύβου και χαμηλής κατανάλωσης.
  • Βελτίωση του κόστους λειτουργίας του κλιματισμού.
  • Εξουδετέρωση μούχλας.
Comments are closed.
Οι βασικές μας αρχές
  • Αξιοπιστία – Υπευθυνότητα
  • Σεβασμός στον Πελάτη
  • Ομαδικότητα
  • Ποιοτική Δουλειά
ISO 9001:2015

Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001:2015