35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης

Ωράριο καταστημάτων

Άμεση εξυπηρέτηση

Εγγυημένη εργασία 100%

σε όλα τα προϊόντα

Τηλέφωνο: 210 940 8424

Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 57 ΑΛΙΜΟΣ

Αντλίες Θερμότητας – γιατί να τις προτιμήσω;

Τι ακριβώς είναι οι αντλίες θερμότητας και τι τις καθιστά την πιο οικονομική λύση έναντι άλλων πηγών ενέργειας;

Η φιλοσοφία της αντλίας θερμότητας υπάρχει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στον ψυκτικό κύκλο εκτόνωσης και συμπίεσης ενός ρευστού (ψυκτικό υγρό) το οποίο αποβάλλει θερμότητα που απέδωσε ο συμπιεστής κατά τονκύκλο της συμπίεσης, προσλαμβάνοντας ενέργεια (από το περιβάλλον κατά τα ¾ και από το ηλεκτρικό ρεύμα κατά το ¼).

Στην ίδια αρχή στηρίζεται η λειτουργία του απλού κλιματιστικού, του ψυγείου, του ψυκτικού θαλάμου κ.λ.π. Από τη φυσική γνωρίζουμε ότι η ροή της θερμότητας έχει κατεύθυνση από το πιο θερμό στο πιο ψυχρό αντικείμενο.Η αντλία θερμότητας αναστρέφοντας τη φυσική ροή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αντλεί θερμότητα από το εσωτερικό της κατοικίας την οποία αποβάλει στο περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι τις επιθυμητές συνθήκες στο χώρο μας.

Το χειμώνα, από την άλλη πλευρά αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον και την παρέχει στο εσωτερικό της κατοικίας αυξάνοντας τη θερμοκρασία,ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές συνθήκες στο χώρο μας. Η αντλία θερμότητας λοιπόν εκμεταλλεύεται τη θερμότητα που υπάρχει στο περιβάλλον για να θερμάνει ή να ψύξει τους χώρους μας. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για το στάδιο της άντλησης θερμότητας (λειτουργία συμπιεστή) είναι πολύ μικρή και ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την άντληση, σε σχέση με το αποτέλεσμα που λαμβάνει σε ψύξη ή θέρμανση. Έτσι κατά αναλογία αντλώντας 3kWh ενέργειας από το περιβάλλον και προσθέτοντας 1kWh ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργίατου συστήματος (συμπίεση), έχουμε συνολικά 4kWh ωφέλιμης θερμικής ενέργειας.

Οι αντλίες θερμότητας έχουν βαθμό απόδοσηςπολλαπλάσιο της μονάδας διότι αντλούν την περισσότερη ενέργεια που απαιτούν, από το περιβάλλον. Στον αντίποδα όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης με καύση ορυκτών καύσιμων, πετρέλαιού ή φυσικού αερίουέχουν βαθμό απόδοσης που συνήθως δεν ξεπερνά την μονάδα (100%) ενώ προκαλούν σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Πόσα είδη αντλιών θερμότητας υπάρχουν και τι πλεονεκτήματα έχουν;

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο άντλησης ενέργειας από το περιβάλλον και το μέσο που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά της ψύξης ή της θέρμανσης.

Τα είδη αντλιών θερμότητας είναι:

– Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα (αερόψυκτες).

Στα συστήματα αυτά ο αέρας αποτελεί την πηγή θερμότητας και το μέσο για να παραχθεί η ψύξη ή η θέρμανση του χώρου. Τα κλιματιστικά που όλοι γνωρίζουμεαποτελούν την πιο οικονομική και διαδεδομένη μορφή αντλίας θερμότητας. Φυσικά οι τύποι των κλιματιστικών πλέον είναι τόσο πολλοί και συνδυάζουν παράλληλα λειτουργίες βελτίωσης της ατμόσφαιρας (με ιονιστή ατμόσφαιρας, δυνατότητα ρύθμισης υγρασίας του χώρου κ.α.). Επιγραμματικά υπάρχουν οι μονάδες τοίχου, δαπέδου, οροφής, κασέτες ψευδοροφής, μονάδες αεραγωγών ψευδοροφής κ.λ.π.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι η οικονομία στην κατανάλωση, το χαμηλό κόστος κτίσης, ευκολία στην εγκατάσταση και η αμεσότητα στην απόδοση στην ψύξη ή τη θέρμανση.

Τα μειονεκτήματα τους είναι η μικρή αδράνεια που έχουν και για το λόγο αυτό μετά το κλείσιμο τους ο χώρος πολύ σύντομα χάνει τη θερμότητα του, η μετάδοση θερμότητας με συναγωγή μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις (ρεύματα ψυχρού ή θερμού αέρα) ή και ξηρότητα της ατμόσφαιραςκαι η μεταβολή του βαθμού απόδοσης ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

– Αντλίες θερμότητας αέρα – νερού (αερόψυκτες).

Στα συστήματα αυτά ο αέρας αποτελείτην πηγή θερμότητας ενώ το νερό χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς της ενέργειας στις εσωτερικές μονάδες που μπορεί να είναι ένα ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης – δροσισμού, θερμαντικά σώματα πάνελ, τερματικές μονάδες νερού fancoilunits. Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι η οικονομία στην κατανάλωση, προσαρμογή σε υφιστάμενα συστήματα με μικρές επεμβάσεις, διατήρηση της ποιότητας θέρμανσης με ταυτόχρονη ελάττωση του κόστους λειτουργίας. Το μειονέκτημα τους είναι συνήθως το μέγεθος της αρχικής δαπάνης απόκτησης της και η μεταβολή του βαθμού απόδοσης ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

– Αντλίες θερμότητας (γεωθερμικές) νερού – νερού.

Στα συστήματα αυτά το νερό αποτελεί την πηγή θερμότητας και το μέσο μεταφοράς της ενέργειας στις εσωτερικές μονάδεςπου μπορεί να είναι ένα ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης – δροσισμού, θερμαντικά σώματα πάνελ, τερματικές μονάδες νερού fancoilunits.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι η οικονομία στην κατανάλωση, διατήρηση της ποιότητας θέρμανσης με ταυτόχρονη ελάττωση του κόστους λειτουργίας και η διατήρηση πολύ καλού βαθμού απόδοσης διότι η πηγή ενέργειας (γεωεναλλάκτης νερού στο έδαφος σε βάθος) έχει σχεδόν σταθερή θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το μειονέκτημα τους είναι συνήθως το μέγεθος της αρχικής δαπάνης απόκτησης της και οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον χώρο των γεωεναλλακτών (οριζόντιο σύστημα, κατακόρυφο σύστημα και ανοιχτό σύστημα). Θέλω να βάλω αντλία θερμότητας.

Τι θα κάνω με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης που έχω;

Στις υφιστάμενες κατοικίες, που διαθέτουν εγκατάσταση λέβητα αερίου ή πετρελαίου, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνεργαστούν με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης, προσφέροντας μεγάλη μείωση στο κόστος λειτουργίας, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην κατοικία και χωρίς να απαξιώνουν καταργώντας εντελώς το υπάρχον σύστημα.

Η διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης μπορεί να εξυπηρετήσει στην κάλυψη ή ενίσχυσητων αναγκών θέρμανσης στις περιπτώσεις που η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και σε περιπτώσεις που οι ανάγκες σε θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης δεν καλύπτονται λόγω μεγέθους της αντλίας θερμότητας. Συνήθως όμως στις μικρές κατοικίες, οι αντλίες αντικαθιστούν πλήρως τον λέβητα πετρελαίου ή αερίου, χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις στις υποδομές. Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις συνιστούμε τη διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντλίες θερμότητας, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!

Comments are closed.
Οι βασικές μας αρχές
  • Αξιοπιστία – Υπευθυνότητα
  • Σεβασμός στον Πελάτη
  • Ομαδικότητα
  • Ποιοτική Δουλειά
ISO 9001:2015

Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001:2015